Život v pravěku

02.10.2015 13:37

Výlet pro 3. třídu - Severočeské muzeum Liberec (výstava trvá do 18. 10. 2015)
Program seznámí děti s pravěkem zejména po stránce různých řemesel. Děti si vyzkouší tkaní, výrobu keramiky a jeskynní malby. Součástí programu je i výstava, která je plná fotografií z archeologických nalezišť. Nás bude určitě zajímat i spousta předmětů, které byly nalezeny v těchto místech.

den:                    úterý 6. 10. 2015
1. hodina ve škole  - angličtina
odjezd:               vlak 9,30 hod.
program:            10,30 – 12,00 hod.
návrat:               vlak 12,32 hod. – 12,55 hod.
cena:                  20 Kč /zbytek hradí škola/

Z nádraží mohou děti odejít rovnou domů (musí mít lístek od rodičů) nebo půjdou se mnou do školy na oběd. 

Mgr. Zdena Vachková