Záložka do knihy spojuje škol

06.11.2018 18:56

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlašují každý rok k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven česko-slovenský projekt. Naše škola se zúčastní již podeváté. Letosním téma  je Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. Cílem tohoto projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. 

Výměnu záložek využíváme i k poznání historie, kultury, regionálních zvyků či života ve Slovenské republice. A to tak, že si po dohodě s partnerskou školou zašleme se záložkami i mapky, pohlednice nebo prospekty. Tímto způsobem už jsme si přiblížili některé malé obce jako  Bačkov, Hnúšťa či Chocholná-nebo hlavní město Bratislavu. Letos nám byla přidělena partnerská škola Jána Májku v Dolnej Stredě z okresu Galanta v trnavském kraji.

Mgr. Blanka Trnková