Z činnosti kroužků keramiky a pletení košíků

21.11.2019 11:28

V kroužcích keramiky letos pracuje 35 dětí, 10 dětí plete košíky.

S chutí se pustili do práce a už si odnesli domů první výrobky. Také podílely na výrobě keramických klíčů, které byli vyrobeny na náměstí k 30. výročí boje za svobodu a demokracii.

I košíkáři již mají doma svůj první košík. I když není ještě dokonalý, přesto z něho mají radost.

Alena Hobrlantová