Výsledky zápisu do 1. ročníku - 2017/2018

10.04.2017 10:49

Výsledky zápisu do 1. ročníku - 2017/2018

   

registrační číslo

uchazeč přijat

1

ANO

2

ANO

3

ANO

4

ANO

5

ANO

6

ANO

7

ANO

8

ANO

9

ANO

10

ANO

11

ANO

12

ANO

13

ANO

14

ANO

15

ANO

16

ANO

17

ANO

18

ANO

19

ANO

20

ANO

21

ANO

22

ANO

23 ANO

 

Mgr. Olga Marešová, ředitelka školy

datum zveřejnění: 10.4.2017

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012
§ 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.