Volby do Rady školy

21.10.2015 10:03

V Radě školy je 1 zástupce rodičů. Na uvolněné místo musíte zvolit svého zástupce. Na lístku, který vám děti donesou domů, zakroužkujte jedno jméno a lístek pošlete zpět. Děkujeme. 

1. paní P.Řeháčková 

2. paní L.Dobešová 

3. paní A.Kotková