Třídíte odpad?

05.11.2017 16:02

Třídíte odpad? Škola Donín ano. V pátek měla 5. třída  za úkol naložit všechen donesený sběr do přistaveného kontejneru. Sklep byl plný papíru, pet lahví, tetra packů. Sběru ale bylo tolik, že se podařilo naložit pouze papír. Musím pochválit všechny děti, které se akce zúčastnily. Velkou pochvalu si ale také zaslouží žáci naší školy, rodiče, prarodiče,…., kteří takové množství sběru přinesli. Sběr pokračuje a my se těšíme na dobu, kdy zase sklep bude plný.
Mgr. Zdena Vachková