Školská rada

09.02.2018 15:15

   Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
Její složení musí být třetinové – 1/3 tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé – minimální počet členů rady jsou 3 osoby. Funkční období členů školské rady trvá 3 roky a rada zasedá minimálně 2x ročně.

   V únoru 2018 proběhnou volby do Rady školy a výsledky zveřejníme na stránkách školy.
Mgr. Zdenka Vachková

výsledky voleb:
1. paní Petra Řeháčková   37 hlasů
2. paní Jiřina Stříbrná          25 hlasů
3. paní Alena Lissnerová     19 hlasů
Děkujeme všem rodičům za účast ve volbách. Zasedání rady se můžou rodiče zúčastnit jako hosté.

Rada školy ZŠ Donín pro období 2018 - 2021

zákonný zástupce nezletilých žáků :    paní Petra Řeháčková
zástupce pedagogických pracovníků:  Mgr. Olga Marešová
zástupce zřizovatele:                           pan Petr Dlouhý