Školní psycholog

31.01.2019 13:04

Vážení rodiče, 

počínaje novým kalendářním rokem bude naše škola nabízet žákům a rodičům služby školního psychologa. Paní Mgr. Jana Mazurová bude naši školu navštěvovat jednou měsíčně, bude pracovat jak s jednotlivci, tak i s kolektivem třídy nebo rodiči. Kontaktovat a smluvit schůzku mohou žáci a rodiče prostřednictvím třídního učitele nebo lépe výchovné poradkyně (paní Mgr. Kamila Řezníčková - 722 942 385). Před konzultací je třeba vyplnit informovaný souhlas. Ke stažení zde nebo v sekci "Dokumenty."

Mgr. Ondřej Hampl