SBĚR

19.09.2016 11:21

Vážení rodiče, 

s novým školním rokem začíná i nová sběrová soutěž. Soutěžit mohou všichni žáci od 1. - 5. třídy. Odměnou jsou dárky na konci roku a dobrý pocit, že děláme něco pro naši planetu. Co sbíráme?

Papír, karton - nejlépe svázaný nebo v krabici (kg)
Nápojové kartony - vypláchnuté, svázané, nebo v igelitové tašce (ks)
Pet lahve - sešlápnuté a s víčky v zavázaném plastovém pytli (ks)
Plasty a igelity - svázané v plastovém pytli (kg)
Baterie - sypou se do označené krabice vedle ředitelny (bez sáčku) (ks)
Hliník a hliníkové fólie - svázené v plastovém pytli (gramy)
Elektrospotřebiče - do červené popelnice hned za vstupními dveřmi (ks)
Zářivky - do označené krabice vedle ředitelny (ks)
Tonery - do označené krabice vedle ředitelny (ks)
Kaštany a žaludy - vysypat na trávu u hřiště k vrbě (kg)

Papíry, kartony, nápojové kartony, pet lahve, plasty a igelity, hliník a hliníkové fólie nechávejte u vchodu do sklepa, vždy ráno před zvoněním. Pozor o víkendu a prázdninách služba nefunguje!
Baterie, elektrospotřebiče, zářivky, tonery přineste přímo do školy (viz. výše).
Každý učitel si ve své třídě vede sběrovou evidenci. Stačí tedy do třídy donést jen lísteček se jménem, druhem sběru a množstvím.
Lísteček tedy může vypadat následovně: Maruška Vymyslíková, 140 ks pet lahví

Děkujeme za spolupráci!
Mgr. Ondřej Hampl