Rada školy - volby

02.11.2015 12:32

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
Na ZŠ Donín má školská rada 3 členy, zřizovatele zastupuje pan Petr Dlouhý, pedagogy Mgr. Zdenka Vachková a zástupce rodičů jste volili. Zde jsou výsledky:
1. paní P. Řeháčková    26 hlasů
2. paní A. Kotková        23 hlasů
3. paní L. Dobešová      21 hlasů
Děkujeme všem rodičům, kteří se voleb zúčastnili.