Příspěvky na školní družinu a keramický kroužek

11.01.2018 11:47

Vážení rodiče, 

vybíráme příspěvek na školní družinu na měsíce leden - červen 2018 (600 Kč). Dále příspěvek na materiál pro děti, které chodí na keramiku (300 Kč).

Peníze předejte paní Hamplové do konce ledna. Děkujeme!

Mgr. Ondřej Hampl