Poslední školní týden

20.06.2016 11:41

Poslední týden se ve škole většinou již neučí, pouze se dokončují některá cvičení, odevzdávají se učebnice apod. Všechny třídy mají od pondělí do středy od 8:15 do 11:55 hod, odpolední výuka odpadá, obědy se vydávají do 12:30 hodin. Děti si ze školy odnesou domů potřeby na výtvarnou výchovu, cvičební úbory, výkresy, ve středu i ručníky a bačkory. Ve čtvrtek přijdou do školy jen pro vysvědčení (mohou v botách) a v 9 hodin odejdou domů nebo do družiny.

Poslední den školního roku děti vždy pospíchají domů ukázat svá vysvědčení… a ve školní družině zůstávají po obědě už několik let 2 až 3 děti. Z tohoto důvodu navrhujeme ve čtvrtek 30. 6. ukončení družiny ve 13:00. Kdo má problém s vyzvednutím dítěte do této doby, má možnost dohodnout se s paní ředitelkou na individuálním řešení. Obědy se tento den vydávají od 11:00 do 11:30 hodin.