Podzim ve školní družině

24.10.2019 10:11

K podzimu patří neodmyslitelně i vyřezávaní dýní a vyráběni různých strašidel. Malou ochutnávku Vám nabízí fotogalerie níže. Krásný barevný podzim Vám všem.
Simona a Zuzka
vychovatelky ŠD