Planetárium

04.11.2019 18:52

V měsíci listopadu v PŘ začneme probírat téma vesmír. Z tohoto důvodu jsem vyhledala výukový program Planetária v liberecké iQLANDII : Živák Sluneční soustavou. https://iqlandia.cz/pro-skoly/nabidka-pro-skoly/vzdelavaci-programy/zivak-slunecni-soustavou-r460074.htm

Očekávají nás v úterý 12. listopadu od 8.00

Sraz v Hrádku před vlakovým nádražím v 7.25.

Na oběd v jídelně budou děti zpátky. Výuka bude pokračovat do 14.05 (Č, M)

Vstupné do Planetária činí 80 Kč/žák. Dětem, které nosily sběr, bude vlak a vstupné uhrazeno z odměny za sběr. Od ostatních vybírám 100 Kč.