Návštěva u hasičů

13.11.2019 11:24
V pátek 8.11. navštívily děti ze školní družiny hasičskou stanici. Hasiči nám předvedli veškerá vybavení každého hasiče při zásahu. Děti si mohli prohlédnout vybavení hasičského auta, sednout si do auta, vyzkoušet si hasičské oblečení a zkusit stříkat vodu hadicí.  Akce se dětem velice líbila a oběma hasičům patří velké poděkování. 
Simona Kalfeřtová