Kroužek němčiny

25.09.2017 19:58

Na základní škole se děti povinně učí 2 cizí jazyky. S angličtinou děti začínají na 1. stupni ve 3. třídě, druhý cizí jazyk je zařazen až na 2. stupni.
Naše škola nabízí dětem kroužek němčiny od října do května. Přihlášky děti dostanou v 5. třídě.

Mgr. Z. Vachková