Klima třídy

23.04.2019 19:04

Čtvrtá třída absolvovala program Majáku o.p.s. zaměřený na podporu spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj komunikace. Program využívá technik prožitkové pedagogiky s důrazem na reflexi jednotlivých aktivit. Obecný cílem programu bylo rozvíjení vzájemné kooperace a koheze kolektivu, rozvoj respektování odlišností. Dále šlo o další rozvíjení schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému a hodnocení situace.

Mgr. Blanka Trnková