Základní informace o škole

Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín 
Donínská 244, 
463 34  Hrádek nad Nisou, okres Liberec, 
příspěvková organizace


IČ 70983119

Bankovní spojení na školu: Číslo účtu: 986076369/0800

IBAN CZ03 0800 0000 0009 8607 6369
BIC: GIBACZPX

Kontakt

telefon: 482 317 963

mobil: 728 412 531

 
 

Vzdělávací program

Jsme malá škola rodinného typu, výhodou je menší počet dětí ve třídách, moderní vybavení, počítače s internetem v každé třídě, jídelna a družina přímo ve škole, družina pro děti od 1. do 5. třídy, velký výběr zájmových kroužků, vlastní hřiště a sportoviště, prodej svačinek a pitný režim. Zaměřujeme se na zdravý životní styl, ekologii a jsme pilotní školou sportu původem z Kanady kin-ballu.

Výuka 1. - 5. ročníku probíhá podle Školního vzdělávacího programu "Škola v Trojzemí". Matematiku vyučujeme podle hesla pana profesora M. Hejného "Aby matematika nestrašila". Povinná výuka anglického jazyka začíná od 3. třídy v rozsahu 3 hodiny týdně. Ve třetím ročníku vyučujeme informatiku, v pátém ročníku mají děti 3 hodiny tělesné výchovy týdně.

Respektujeme specifické poruchy učení a chování a jejich nápravu konzultujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci a dalšími organizacemi. Věnujeme se prevenci a ochraně dětí před šikanou, drogami, kouřením, alkoholem. Naším cílem je škola, která pevně stojí na třech hlavních pilířích: Kvalitní výuka, Ekologie a Zdravý životní styl.

V současnosti chodí do naší školy 95 žáků.

O výuce matematiky: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/milan-hejny-autor-mimoradne-uspesne-metody-vyuky-matematiky--1089533

 

Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka: 

        

Mgr. Olga Marešová

          

Třídní učitelé/ky:
         Bez třídnictví:

1. tř.: Mgr. Ondřej Hampl

          Mgr. Blanka Trnková

2. tř.: Mgr. Kamila Řezníčková

        Asistentka pedagoga:

3. tř.: Mgr. Zdena Vachková

          Pavlína Čápová

4. tř.: Mgr. Olga Marešová

        Školní družina - vychovatelky:

5. tř.: Mgr. Veronika Sabová

          Emilie Hamplová

 

          Mgr. Blanka Trnková

Provozní pracovníci:

Krista Culková - hospodářka
Pavlína Čápová - školnice
Jiřina Stříbrná - kuchařka, úklid

 

Školská rada

Zástupce pedagogických pracovníků školy:

Zdena Vachková - předsedkyně
Zástupce zřizovatele:
Petr Dlouhý
Zástupce nezletilých žáků:
Petra Řeháčková

 

Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu