Základní informace o kroužkách

Kroužky - 2019/2020
 
Kroužky probíhají od října 2019 do května 2020
 

Pohybový kroužek (ranní cvičení)
Pavlína Čápová

pondělí

dle domluvy

Dramatický kroužek 2. - 5. třída
Mgr. Blanka Trnková

čtvrtek

14:10 - 14:40

Hudební kroužek
Mgr. Veronika Sabová

středa

13:15 - 14:00

Informatika a robotika
Jaroslav Žána

pondělí

13:15 - 14:00

Keramika 1. a 2. třída 
Keramika 3. - 5 třída
Alena Hobrlantová

pondělí

středa

14:00 - 15:00

13:30 - 14:30

Pedik (pletení košíků)
Alena Hobrlantová

úterý

14:30- 15:30

Přírodovědný kroužek
Mgr. Olga Marešová
dle domluvy dle domluvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramika - příspěvek za materiál (hlína, glazury) a energie - (platba na leden až březen - 300 Kč). Děti by si na kroužek měly nosit vhodné převlečení.

Pedik - 300 Kč za pololetí.

Rádi bychom oslovili další rodiče, kteří by byli ochotni vést nějaký pravidelný kroužek nebo zorganizovat jednorázovou akci pro děti, např. výlet (spolu s pedagogem). Děkujeme.