Základní informace o kroužkách

Kroužky - 2018/2019
 
Kroužky probíhají od října 2018 do května 2019
 

Pohybový kroužek (ranní cvičení)
Pavlína Čápová

pondělí

dle domluvy

Výtvarná školička
Mgr. Blanka Trnková

čtvrtek

14:30 - 15:30

Dramatický kroužek 2. - 5. třída
Mgr. Blanka Trnková

pondělí

13:05 - 13:30

Hudební kroužek
Mgr. Veronika Sabová

středa

13:30 - 14:15

Informatika a robotika
Jaroslav Žána

úterý

14:10 - 14:55

Informatika pro nejmenší
Mgr. Zdenka Vachková

úterý

13:00 - 13:30

Keramika 1. třída
Keramika 2. třída
Keramika 3. - 5 třída
Alena Hobrlantová

úterý
úterý
pondělí

13:30 - 14:30
14:30 - 15:30
13:30 - 15:30

Pedik (pletení košíků)
Alena Hobrlantová

středa

13:30 - 15:00

Přírodovědný kroužek
Mgr. Olga Marešová
dle domluvy dle domluvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramika - příspěvek za materiál (hlína, glazury) a energie - (platba na leden až březen - 300 Kč). Děti by si na kroužek měly nosit vhodné převlečení.

Pedik - 300 Kč za pololetí.

Rádi bychom oslovili další rodiče, kteří by byli ochotni vést nějaký pravidelný kroužek nebo zorganizovat jednorázovou akci pro děti, např. výlet (spolu s pedagogem). Děkujeme.