„Uč tomu, čemu třeba učit, ale tak, že se žák sám o věc pokouší." Jan Ámos Komenský

"Mnoho lidí si zkazí celý život představou neštěstí, které jim hrozí." Maurois

 

 

Úvod

Čtvrtá třída na exkurzi

19.11.2018 20:59

Paní Korbelářová (matrikářka) nám zprostředkovala návštěvu na Městském úřadě v Hrádku, kde děti měly možnost vidět nejstarší matriční knihu. Podívaly se i do trezoru, kam se ukládají důležité dokumenty. Navštívily služebnu Městské policie a dozvěděly se informace o možnostech kamerového systému i náplni práce městské policie. Obešly jednotlivé odbory a ve zkratce se dozvěděly, jaká je jejich úloha. Na závěr jsme měli domluvené posezení s panem starostou, kterému děti předaly obrázky a dostaly odpovědi na své otázky týkající se fungování a budoucnosti města.

Mgr. Blanka Trnková

 

Záložka do knihy spojuje škol

06.11.2018 18:56

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlašují každý rok k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven česko-slovenský projekt. Naše škola se zúčastní již podeváté. Letosním téma  je Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. Cílem tohoto projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. 

Výměnu záložek využíváme i k poznání historie, kultury, regionálních zvyků či života ve Slovenské republice. A to tak, že si po dohodě s partnerskou školou zašleme se záložkami i mapky, pohlednice nebo prospekty. Tímto způsobem už jsme si přiblížili některé malé obce jako  Bačkov, Hnúšťa či Chocholná-nebo hlavní město Bratislavu. Letos nám byla přidělena partnerská škola Jána Májku v Dolnej Stredě z okresu Galanta v trnavském kraji.

Mgr. Blanka Trnková

                     

 

Halloween? My máme raději Dušičky!

04.11.2018 21:18
Ve středu se děti vrátily z prázdnin a už ve dveřích na nás pokřikovaly, že je Halloween. O tomto svátku toho vědí celke hodně, ale co takové Dušičky? Pro jistotu jsme si na toto téma udělali projektový den. Dozvěděli jsme se, kdy tento svátek vznikl, co se ten den dělo dříve, jak se slaví dnes, v čem je jiný, než americký Halloween a proč bychom na zemřelé lidi měli vzpomínat. Pracovali jsme s pracovními listy, zkusili jsme vytvarovat dušičkové pečivo, vyrobili si duší masky a se svíčkou, někteří i s fotkou, jsme si zavzpomínali na naše příbuzné, kamarády či zvířátka, kteří tu s námi už nejsou. Myslím, že ikdyž je to smutný svátek, děti si ho užily. Nezapomeňte si zavzpomínat...
3. třída, Veronika Sabová

Počítačový kroužek pro 1. třídu

03.11.2018 16:48

Začíná kroužek pro prvňáčky. Většina dětí se s počítačem už seznámila doma. Hry hrají snad všechny děti. Ve škole bychom se ale měli naučit něco víc. Známe sice jen několik písmenek a slabik, ale přesto se pokusíme naučit se pracovat s počítačem. Počítač nám bude pomáhat i při učení.
Mgr. Zdenka Vachková

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fotogalerie: Úvod

Tato fotogalerie je prázdná.