„Uč tomu, čemu třeba učit, ale tak, že se žák sám o věc pokouší." Jan Ámos Komenský

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách něměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce." Jan Ámos Komenský

"Mnoho lidí si zkazí celý život představou neštěstí, které jim hrozí." Maurois

 

 

Úvod

Matematika

22.02.2016 12:41

Krásné stránky s procvičováním matematiky na počítači najdete zde: http://www.matika.in/cs/

 

Maškarní karneval

19.02.2016 12:24

Dětský maškarní karneval - pro děti navštěvující družinu.
Středa 24.2. od 13:30 hod.
Program: představení masek, hry, soutěže, diskotéka.
S sebou masku a dobrou náladu.

 

Sladký den ve 3. třídě

18.02.2016 13:59

Již před prázdninami se děti rozhodly, že zkusí připravit pohoštění přímo ve škole. Utvořily skupinky po 3 - 4 dětech, dohodly se na receptu, rozdělily si úkoly. A ve středu nastal den vaření. Začalo to mytím ovoce, následovalo krájení, míchání, aranžování a samozřejmě ochutnávání. Sladká vůně se linula nejen po třídě, ale i po celé škole. Konečně bylo hotovo a nastalo ochutnávání. Někteří k tomu měli i šampus nebo výborný ovocný džus, který si dívky vymačkaly z přineseného ovoce. A protože třeťáci mají kamarády i v jiných třídách, tak je pozvali na ochutnávku. Dětem se to moc povedlo. Ochutnat nemůžete, nic nezbylo, ale podívat se na fotografie z naší akce je možné (na Facebooku).

Mgr. Zdenka Vachková

 

Výsledky zápisu

01.02.2016 10:35
registrační číslo uchazeč přijat registrační číslo uchazeč přijat
1 ANO 13 ANO
2 ANO 14 ANO
3 ANO 15 ANO
4 ANO 16 ANO
5 ANO 17 ANO
6 ANO 18 ANO
7 ANO 19 ANO
8 ANO 20 ANO
9 ANO 21 ANO
10 ANO 22 ANO
11 ANO 23 ANO
12 ANO    

 

Mgr. Olga Marešová, ředitelka školy
Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012
§ 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění 1.2.2016. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

<< 54 | 55 | 56 | 57 | 58 >>

Fotogalerie: Úvod

Tato fotogalerie je prázdná.