„Uč tomu, čemu třeba učit, ale tak, že se žák sám o věc pokouší." Jan Ámos Komenský

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách něměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce." Jan Ámos Komenský

"Mnoho lidí si zkazí celý život představou neštěstí, které jim hrozí." Maurois

 

 

Úvod

Volby do Rady školy

21.10.2015 10:03

V Radě školy je 1 zástupce rodičů. Na uvolněné místo musíte zvolit svého zástupce. Na lístku, který vám děti donesou domů, zakroužkujte jedno jméno a lístek pošlete zpět. Děkujeme. 

1. paní P.Řeháčková 

2. paní L.Dobešová 

3. paní A.Kotková

 

Po stopách Vietnamu

19.10.2015 11:06

Akce s názvem „Po stopách Vietnamu“ je zaměřena na problematiku integrace cizinců a hravou formou seznámí žáky 1. stupně se způsobem života lidí ve Vietnamu a Vietnamců u nás. Jeho cílem je umožnit českým dětem udělat si vlastní názor na Vietnam, jeho odlišnou kulturu či zvyky a snížit tak bariéru mezi majoritou a minoritou. Tento program nám nabídlo Centrum na podporu integrace cizinců a postupně se ho zúčastní všichni žáci školy.

Mgr. Olga Marešová

 

Halloweenská diskotéka

19.10.2015 10:29

Lehce halloweenská diskotéka se pro děti navštěvující ŠD uskuteční ve čtvrtek 22.10. od 13.30 do 15.00. Na programu budou tanečky a soutěže. Halloweenské masky (tedy masky strašidel) jsou vítány.

Mgr. Blanka Trnková

 

Naši prvňáčci v novinách

16.10.2015 11:38

<< 52 | 53 | 54 | 55 | 56 >>

Fotogalerie: Úvod

Tato fotogalerie je prázdná.