„Uč tomu, čemu třeba učit, ale tak, že se žák sám o věc pokouší." Jan Ámos Komenský

"Mnoho lidí si zkazí celý život představou neštěstí, které jim hrozí." Maurois

 

 

Úvod

Matematika

22.02.2016 12:41

Krásné stránky s procvičováním matematiky na počítači najdete zde: http://www.matika.in/cs/

 

Maškarní karneval

19.02.2016 12:24

Dětský maškarní karneval - pro děti navštěvující družinu.
Středa 24.2. od 13:30 hod.
Program: představení masek, hry, soutěže, diskotéka.
S sebou masku a dobrou náladu.

 

Sladký den ve 3. třídě

18.02.2016 13:59

Již před prázdninami se děti rozhodly, že zkusí připravit pohoštění přímo ve škole. Utvořily skupinky po 3 - 4 dětech, dohodly se na receptu, rozdělily si úkoly. A ve středu nastal den vaření. Začalo to mytím ovoce, následovalo krájení, míchání, aranžování a samozřejmě ochutnávání. Sladká vůně se linula nejen po třídě, ale i po celé škole. Konečně bylo hotovo a nastalo ochutnávání. Někteří k tomu měli i šampus nebo výborný ovocný džus, který si dívky vymačkaly z přineseného ovoce. A protože třeťáci mají kamarády i v jiných třídách, tak je pozvali na ochutnávku. Dětem se to moc povedlo. Ochutnat nemůžete, nic nezbylo, ale podívat se na fotografie z naší akce je možné (na Facebooku).

Mgr. Zdenka Vachková

 

Výsledky zápisu

01.02.2016 10:35
registrační číslo uchazeč přijat registrační číslo uchazeč přijat
1 ANO 13 ANO
2 ANO 14 ANO
3 ANO 15 ANO
4 ANO 16 ANO
5 ANO 17 ANO
6 ANO 18 ANO
7 ANO 19 ANO
8 ANO 20 ANO
9 ANO 21 ANO
10 ANO 22 ANO
11 ANO 23 ANO
12 ANO    

 

Mgr. Olga Marešová, ředitelka školy
Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012
§ 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění 1.2.2016. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

<< 35 | 36 | 37 | 38 | 39 >>

Fotogalerie: Úvod

Tato fotogalerie je prázdná.