„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám." neznámý autor
„Uč tomu, čemu třeba učit, ale tak, že se žák sám o věc pokouší." Jan Ámos Komenský

 

 

Úvod

Výsledky zápisu do 1. ročníku - 2017/2018

10.04.2017 10:49

Výsledky zápisu do 1. ročníku - 2017/2018

   

registrační číslo

uchazeč přijat

1

ANO

2

ANO

3

ANO

4

ANO

5

ANO

6

ANO

7

ANO

8

ANO

9

ANO

10

ANO

11

ANO

12

ANO

13

ANO

14

ANO

15

ANO

16

ANO

17

ANO

18

ANO

19

ANO

20

ANO

21

ANO

22

ANO

23 ANO

 

Mgr. Olga Marešová, ředitelka školy

datum zveřejnění: 10.4.2017

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012
§ 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 

Velikonoční výstava v knihovně

06.04.2017 14:13

Od pondělí 10.4. do čtvrtka 14.4. můžete přijít do knihovny hlasovat pro naše březové ušáky. 
Děkujeme.

 

Zápis do 1. třídy

29.03.2017 12:56

 

Zdravá pětka

13.03.2017 10:26

V programu se žáci seznámili s pěti základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který plnili žáci rozdělení do skupinek a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr si odnesli vysvědčení a dárečky Zdravé 5. Více foto na Facebooku.
Mgr. Olga Marešová

 

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>