„Uč tomu, čemu třeba učit, ale tak, že se žák sám o věc pokouší." Jan Ámos Komenský

"Mnoho lidí si zkazí celý život představou neštěstí, které jim hrozí." Maurois

 

 

Úvod

Školská rada

09.02.2018 15:15

   Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
Její složení musí být třetinové – 1/3 tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé – minimální počet členů rady jsou 3 osoby. Funkční období členů školské rady trvá 3 roky a rada zasedá minimálně 2x ročně.

   V únoru 2018 proběhnou volby do Rady školy a výsledky zveřejníme na stránkách školy.
Mgr. Zdenka Vachková

výsledky voleb:
1. paní Petra Řeháčková   37 hlasů
2. paní Jiřina Stříbrná          25 hlasů
3. paní Alena Lissnerová     19 hlasů
Děkujeme všem rodičům za účast ve volbách. Zasedání rady se můžou rodiče zúčastnit jako hosté.

Rada školy ZŠ Donín pro období 2018 - 2021

zákonný zástupce nezletilých žáků :    paní Petra Řeháčková
zástupce pedagogických pracovníků:  Mgr. Olga Marešová
zástupce zřizovatele:                           pan Petr Dlouhý

 

Ochutnávka ovoce a zeleniny

29.01.2018 18:37

   Děti ze ZŠ Donín dostávají pravidelně ovoce nebo zeleninu. Buď si ovoce či zeleninu snědí hned ve škole nebo si to vezmou domů. Jiná situace ale nastane, když dostaneme velkou krabici s mnoha zajímavými kousky ovoce a zeleniny. Ke každé zásilce jsou připojeny obrázky s názvy daného ovoce nebo zeleniny. Je to důležité, protože se mnohdy jedná o exotické druhy. Je tam návod na zpracování a také recepty. Rukola, polníček, sůl, olej a "pálivka" vytvořily výborný salát. Kiwi, mochyni, granátové jablko, mango, pomelo, jablíčka a další už všichni znají. Ale název cherimoya nám nic neřekl. Cherimoya jsou kulaté, protáhlé či srdcovité plody s karamelovou chutí a se semeny, které se nesmí jíst. Měla jsem velkou radost z toho, že děti vše ochutnaly a zároveň ohotnotily.
   V únoru se chystají děti z 5. třídy připravit zdravou pomazánku. Třeba využijí poznatky i z této ochutnávky.
Mgr. Zdenka Vachková

Cherimoya

O zvonek svaté Zdislavy

28.01.2018 10:47

Ve středu 31. ledna ve škole proběhne soutěž v hraní "Člověče, nezlob se". Soutěž se jmenuje "O zvonek svaté Zdislavy", ta je patronkou rodin, dětí a také Libereckého kraje. Ceny pro vítěze tříd a celkového vítěze věnuje PharmDr. Lubomír Jaroš z lékárny Na hradě.

Mgr. Olga Marešová

 

Pro lepší posezení

26.01.2018 21:15

Vážení rodiče,

do počítačové učebny jsme pro žáky pořídili nové ergonomické židle od společnosti Santal. Je to asi to nejlepší, co se dá v současnosti sehnat. Snad veselé barvy rozjasní letošní uplakanou zimu.

Mgr. Ondřej Hampl

 

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>