Provozní doba družiny

Provoz školní družiny: denně od 6:30 do 16:00. Ranní družina se zavírá v 7:30 (pro děti dojíždějící ze Sedla v 7:35).

Odpolední družina zajišťuje pitný režim.

 

Poplatky za družinu

600 Kč na čtyři měsíce (září - prosinec) se vybírá do 20. září.

900 Kč za šest měsíců (leden - červen) se vybírá do 20. ledna.