„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám." neznámý autor
„Uč tomu, čemu třeba učit, ale tak, že se žák sám o věc pokouší." Jan Ámos Komenský

 

 

Úvod

Hip Hop kroužek Rising Stars (Vycházející Hvězdy)

25.05.2017 12:38

Kroužek vznikl v březnu 2017. Náš trénink probíhá takto: rozcvička, posilování, nacvičování tanečních kroků, sestava a nakonec protažení. Naše první veřejné vystoupení bylo 20. 5. 2017 na Ostrově života v Hrádku nad Nisou. Vystoupení se líbilo a bylo odměněno bouřlivým potleskem. Trénujeme 2x týdně hodinu až hodinu a půl v tělocvičně ZŠ Donín. Naše trenérky jsou Lenka Szymszová a Lenka Dobešová, v Rising Stars nás je 12 dětí z toho 2 kluci.

Bára Řeháčková, Anna Szymszová a Karolína Dobešová - 4. třída ZŠ Donín

 

Ředitelské volno

20.04.2017 11:20

Vážení rodiče, milé děti, 

v úterý 9. května budeme mít ředitelské volno, obědy ani družina nebudou. Děkujeme za pochopení.

 

Foto - Den matek - 20.4.

18.04.2017 14:05
Vážení rodiče, 
ve čtvrtek 20. dubna ráno přijede fotograf Vítězslav Jón, který nabízí 3 fotografie (téma: Den matek, velikost: 13x18 cm) za 60 Kč. Pokud budete mít zájem, pošlete peníze předem, případně napište do úkoláčku, že se Vaše dítě fotit bude.
 

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku - 2017/2018

10.04.2017 10:49

Výsledky zápisu do 1. ročníku - 2017/2018

   

registrační číslo

uchazeč přijat

1

ANO

2

ANO

3

ANO

4

ANO

5

ANO

6

ANO

7

ANO

8

ANO

9

ANO

10

ANO

11

ANO

12

ANO

13

ANO

14

ANO

15

ANO

16

ANO

17

ANO

18

ANO

19

ANO

20

ANO

21

ANO

22

ANO

23 ANO

 

Mgr. Olga Marešová, ředitelka školy

datum zveřejnění: 10.4.2017

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012
§ 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>