„Uč tomu, čemu třeba učit, ale tak, že se žák sám o věc pokouší." Jan Ámos Komenský

"Mnoho lidí si zkazí celý život představou neštěstí, které jim hrozí." Maurois

 

 

Úvod

Zdraví dětem

17.04.2018 22:26

Hlavním cílem projektu Zdraví dětem je motivovat žáky ke zdravému stravování a pohybu. Během výuky se žáci seznámili například se základy zdravého stravování, jaké potraviny se pěstují u nás v České republice, odkud jsou například exotické druhy ovoce, dozvěděli se o původu mléka, masa, vajíček, obilovin a dalších potravin. Starší žáci se seznámili se základními složkami potravy (sacharidy, bílkoviny, tuky, minerály, vitamíny), se základními pravidly zdravého stravování, zjistili, jak je důležité orientovat se v obalech výrobků a určitě si uvědomili i důležitost sportu a pohybu. Fotky na FB.

Mgr. Olga Marešová

 

 

Malování na zeď v tělocvičně

16.04.2018 17:09

Ve školní tělocvičně byla nedávno opravená omítka, ale zůstaly na ní světlé skvrny.  Ty částečně zmizely pod malovaným fantazijním světem, který vytvořila skupinka dětí z výtvarné školičky.

Mgr. Blanka Trnková

   

 

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019

10.04.2018 07:32

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, 463 34, Hrádek nad Nisou rozhodla svým ředitelem podle  ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

registrační číslo uchazeč přijat registrační číslo uchazeč přijat
1 ANO 13 ANO
2 ANO 14 ANO
3 ANO 15 ANO
4 ANO 16 ANO
5 ANO 17 ANO
6 ANO 18 ANO
7 ANO 19 ANO
8 ANO 20  
9 ANO 21  
10 ANO 22  
11 ANO 23  
12      

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění 10.4.2018. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, Hrádek nad Nisou, 463 34 a rozhoduje oo něm Krajský úřad Libereckého kraje. 

Mgr. Ondřej Hampl, ředitel školy

 

ZÁPIS

05.04.2018 15:48

V pátek 6.4. od 14:00 do 16:30 ..s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>